PENGURUSAN TATATERTIB  DI BAWAH AKTA 605  (HADIAH DAN KERAIAN)

PENGURUSAN TATATERTIB DI BAWAH AKTA 605 (HADIAH DAN KERAIAN)

Penceramah:

Noriza binti Hassan

Ketua, Unit Integriti Dan Pematuhan

Pejabat Naib Canselor


TAHUKAH ANDA  ISO IEC17025:2017

TAHUKAH ANDA ISO IEC17025:2017

Penceramah:

Puan Fariza binti Wan Abdullah

Senior Principal Assistant Director

Medical Testing/GLP/PHLAS and Liaison Section

Accreditation Division

STANDARDS MALAYSIA



KEMUDAHAN PEMILIKAN HARTANAH SEKTOR AWAM

KEMUDAHAN PEMILIKAN HARTANAH SEKTOR AWAM

Penceramah

Puan Asniza binti Mohd Ngadenan 

Pengarah Urusan

Grand Premier PLT

Pengasas Perunding Pemilikan Hartanah Sektor Awam (PPHSA)