Available courses

PROJECT FINANCIAL MANAGEMENT
IRENE TING WEI KIONG .

PROJECT FINANCIAL MANAGEMENT

Course Synopsis:

With recent spate of companies experiencing financial difficulties, the issue of sound financial management is now more important than ever. The course is designed to provide a basic understanding of the fundamental concepts and principles that influence investment and financing decisions of the projects at the pre-feasibility stage. It examines relevant issues including financial strategy, debt and equity management, the key drivers of shareholders value, risk and return concept in investment and capital budgeting as vehicles to evaluate investment choice. 


KESELAMATAN SIBER : PERISIAN PEROSAK DALAM PERANTI MUDAH ALIH

KESELAMATAN SIBER : PERISIAN PEROSAK DALAM PERANTI MUDAH ALIH

Penceramah :
Ts.Dr. Ahmad Firdaus bin Zainal Abidin
Pensyarah, Fakulti Komputeran,
Universiti Malaysia Pahang 

TAHUKAH ANDA  ISO 9001:2015?

TAHUKAH ANDA ISO 9001:2015?

Penceramah :  

En Khalid bin Libar

Senior Executive, 

Technology and Certified Program Section dari SIRIM STS SDN BHD

KESIHATAN MENTAL  DI TEMPAT KERJA

KESIHATAN MENTAL DI TEMPAT KERJA

Penceramah : 

Puan Hajah Paridah binti Mohd Ali 

Pegawai Psikologi Kanan,Bahagian Kaunseling & Psikologi

Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni


PENGURUSAN TATATERTIB  DI BAWAH AKTA 605  (HADIAH DAN KERAIAN)

PENGURUSAN TATATERTIB DI BAWAH AKTA 605 (HADIAH DAN KERAIAN)

Penceramah:

Noriza binti Hassan

Ketua, Unit Integriti Dan Pematuhan

Pejabat Naib Canselor


TAHUKAH ANDA  ISO IEC17025:2017

TAHUKAH ANDA ISO IEC17025:2017

Penceramah:

Puan Fariza binti Wan Abdullah

Senior Principal Assistant Director

Medical Testing/GLP/PHLAS and Liaison Section

Accreditation Division

STANDARDS MALAYSIAKEMUDAHAN PEMILIKAN HARTANAH SEKTOR AWAM

KEMUDAHAN PEMILIKAN HARTANAH SEKTOR AWAM

Penceramah

Puan Asniza binti Mohd Ngadenan 

Pengarah Urusan

Grand Premier PLT

Pengasas Perunding Pemilikan Hartanah Sektor Awam (PPHSA)PROAKTIF DALAM TINDAKAN:  ISU DAN CABARAN

PROAKTIF DALAM TINDAKAN: ISU DAN CABARAN

Penceramah

Dr.Munira binti Abdul Razak

Pengarah

Unit Perkhidmatan Orang Kurang Upaya